0
Ialt0.00

Mest for

Produktkategorier

Viden om praktisk håndtering af sondeernæring

Mediq tilbyder dig viden om håndteringen af sondeernæringer.

Forberedelse til sondeernæring

Det er vigtigt, at følge disse forholdsregler:

 • God hygiejne
 • Tjek åbningstidspunkt og udløbsdato på sondeernæring før brug
 • Forberede sondeernæring og udstyr på et sterilt bord
 • Emballagen skal rystes inden brug

Se video om procedure til sondeernæring her

Husk: 1) kontrollere sondens placering, 2) hæve hovedgærdet min. 45 grader under og indtil en halv time efter måltidet, 3) give ufortyndet sondeernæring, 4) give væske nok, 5) skylle sonden med min. 30 ml vand før og efter sondeindgiftet, 6) måltidet bør tage 20 min, for at undgå ubehag. 

Hygiejne og opbevaring 

 • Sondeernæring der er uåbnet opbevares ved stuetemperatur og maks 22 grader (ikke i sole og ikke under 5 grader)
 • Uåbnet sondeernæring opbevares i køleskabet 
 • Overskydende sondeernæring anvendes inden for et døgn efter produktet er åbnet 
 • Åbent sondeernæring, som er tilkoblet pumpe med ernæringssæt eller gravitysæt, kan holde sig i et døgn ved stuetemperatur 
 • Hvis det er perioder med varmt vejr og over 22 grader, så skal hængetider revurderes

Forebygge at sonden tilstoppes

 • Sonden skal altid før og efter der gives sondeernæring og medicin med min. 30 ml vand skylles
 • Anvende en enclean-børste til at rengøre sondestudsen
 • Ikke pulverisere glaserede og overtrukne kapsler og tabletter
 • Stikpiller og flydende medicin anbefales
 • Skylle med lunken vand eller danskvand, hvis sonden er stoppet
 • En lille sprøjte kan hjælpe med at løsne proppen, da den giver et større tryk 

Du bør være opmærksom på: Hyppig mundhygieje, at veje dig ofte, tjekke huden for rødme, trykmærker og hævelser dagligt. Derudover husk at overveje tilskud af mineraler og vitaminer i samspil med klinisk diætist ved lav sondemadsvolume.

Hvornår skal man overveje at reevaluere behovet for sondeernæring?

Man skal overveje behovet for sondeernæring efter seks måneder, hvis man taber sig, utilsigtet vægtforandring, diarré/obstipation, kvalme/opkastning, lungebetændelse, hyppige infektioner, sår eller andre sygdomme.

Pleje og hygiejne af sonder og tilbehør

Nasalsonde

Husk at tjekke hvordan sonden placeres, både ved anlæggelse og før indgivelse (ved kontinuerlig ernæring mindst 1 gang/vagt).

Dette kan gøres ved: aspirer på sonden, måle ph-værdien af aspiratet og lytte med stetoskop, følge den lokale instruks for hvordan sonden placeres, skifte næseplasteret en gang i døgnet og flytte dagligt sonden en smule for at undgå tryk, anvende flydende lægemidler, have god mundhygiejne og skifte sonden min. hver 6. uge.

Se vores udvalg af nasalsonder i produktkataloget her.
 

PEG-pladesonde

Husk dagligt at vaske huden under fikseringsplade og omkring sonden, og tør godt efter.Tjek dagligt huden omkring stomien for rødme, hævelse og trykmærker og hvis I er i tvivl, så kontakt din egen læge. 

Sonden skal dagligt drejes en halv omgang, så den ikke fastgøres, ved at: 1) løsne sonden fra fikseringspladen, 2) presse sonden 1,5 cm ind i maven 3) dreje sonden en halv omgang (180 grader), 4) trække sonden tilbage til der mærkes modstand, fæst sonden til fikseringspladsen, så der kun er 2-5 mm mellem maveskind og fiskeringsplade.
 
Det er vigtigt, at holde huden omkring sonden ren og tør.
 
Ved lækage anvendes superabsorberende forbinding. Gaze anbefales som udgangspunkt ikke.
 • Det anbefales, at sonden skiftes til en ballonsonde efter 6 måneder

Ballonsonder og knapsonder

 • Vask dagligt under sonden og omkringliggende hud. Tør godt efter.
 • Observer dagligt huden omkring stomien for rødme, hævelse og trykmærker. Ved tvivl kontakt egen læge.
 • Sonden drejes dagligt en halv eller hel omgang (afhænger af sondetype)
 • Vand i ballonen udskiftes ugentligt. Obs: Ved flocare sonder anvendes sterilt vand. Ved MicKey/MicG sonder anvendes postevand.
 • Skift sonden ca. hver 3. måned (nogle ballonsonder kan ligge i op til 8 måneder). Visse typer af medicin kan gøre sonden "utæt" og medføre hyppigere udskiftning.
 • Hav altid en ekstra sonde liggende.
 • Hold huden omkring sonden ren og tør. Ved lækage anvendes superabsorberende forbinding. Gaze anbefales i udgangspunktet ikke.
Se vores udvalg af tilbehør og reparationsdele til PEG-pladesonder i produktkataloget samt udvalget af ballon- og knapsonder i Medicinsk tilbehør til sondeernæring.
 

Remedier

Udskiftning af sonde-tilbehør.

 • Engangssprøjter - smides ud efter én gangs brug.

 • Flergangssprøjter - de er genanvendelige. Du kan følges vaskevejledningen her

 • Sondemadsflasker - må kun bruges en gang.

 • Ernæringssæt - skal skiftes hver dag.

 • Forlængerslanger til knapsonder - hver uge skal de udskiftes. 

 • Vandbeholdere - skal dagligt udskiftes. 

Se udvalget af vores remedier til sondeernæring i produktkataloget Medicinsk tilbehør til sondeernæring.
 

Ernæringspumper

Når man ønsker at give sondeernæring automatisk, så skal der anvendes en ernæringspumpe. En pumpe er nødvendig til kontinuerlig indgift af sondeernæring, og kan også bruges til indgift af bolus. Der er fordele ved at anvende en ernæringspumpe, det muliggør b.la. at man friggøre hænderne, imens sondeernæringen løber ind, samt at det forløber sig i et konstant tempo.  

Hvis I anvender de enkelte pumper, kan I bruge ernæringssæt. I kan også anvende et stativ, hvor pumpen og sondeernæringen kan hænge på. Hvis der er behov for en mere fleksibel løsning, kan man også få en specialindrettet rygsæk, som ligner en almindelig rygsæk.

Hos Mediq har vi tre forskellige slags pumper:

Du kan læse mere om væres ernæringspumper i produktkataloget: Medicinsk tilbehør til sondeernæring

Læs hvordan pumperne skal rengøres inden returnering i denne vejledning.

Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning til det ovenstående, så kontakt os på tlf.: 2248 3800, eller mail:
diaetist@mediq.com
Til top