0
Ialt0.00

Mest for

Produktkategorier

Hvor andet ikke er anført gælder samme regler for privat- og erhvervskunder.

Priser
Webshoppen: Priserne vises i DKK. Er du privat kunde eller gæst vil priserne automatisk blive vist inkl. moms. Er du registreret som erhvervskunde vises priserne ekskl. moms. Ønsker du at ændre dette, kan du i webshoppen klikke på "Mit Mediq"/ og under ”Indstillinger” ændre hvorvidt priser skal vises inkl. eller excl. moms.

Private kunder: Har du en bevilling fra din kommune, eller ordination fra lægen, vises kun din andel af prisen. Er varen f.eks. bevilget med fuld betaling fra kommunen, vises prisen som kr. 0,00, da du ikke selv skal betale for varen.

Betalingsbetingelser
Erhvervskunder: Efter kreditvurdering. Der vil blive foretaget en individuel vurdering af den enkelte kunde, hvorefter betalingsbetingelsen fastsættes.
Private kunder: 8 dage netto.
Private kunder, både med og uden bevilling hos Mediq Danmark, kan købe varer for egen regning via vores webshop. Køb via webshoppen betales fortrinsvist med betalingskort.

Betaling
Betalingskort: Hos Mediq Danmark kan du betale med Dankort, Visa/Dankort og MasterCard. Når du betaler, godkender du, at beløbet reserveres på dit kort. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra Mediq Danmark. Der opkræves ikke kortgebyr ved brug af Dankort.
Det er helt sikkert at handle med kort hos os, idet al kommunikation mellem vores betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse. Det betyder at de oplysninger du indtaster ifm. med din betaling kun overføres til BillWerk. Hverken Mediq Danmark eller andre uvedkommende har mulighed for at se de data, der udveksles.

FIK-Indbetaling via Indbetalingskort (Girokort): På langt de fleste af vores fakturaer udgør nederste del af fakturaen et girokort. Vi opfordrer altid vores kunder til at benytte girokortet frem for bankoverførsel, da FIK-indbetalingen via girokortet sikrer en nemmere og hurtigere matchning af betaling og faktura.

Netbank: Er du tilmeldt Netbetaling, kan du anvende denne betalingsmåde. Netbank giver dig mulighed for at betale dine fakturaer ved direkte overførelse og ofte samtidig spare dig penge på gebyrer.
Bankoverførsel: Ved valg af bankoverførsel, bedes du via egen bank overføre beløbet. Oplys venligst kunde- og fakturanummer som reference. Kunde- og fakturanummer fremgår af fremsendte faktura.

Bankoverførsel fra indland:
Bank: Danske Bank
Reg. nr. 4073 Konto: 4073 023 106

Bankoverførsel fra udlandet:
IBAN: DK59 3000 4073 023 106
BIC/Swift: DABADKKK

MobilePay: Det er muligt både, når du bestiller din ordre på nettet og efterfølgende at betale dine fakturaer med MobilePay. Når du betaler, godkender du, at beløber reserveres på dit kort. Mediqs shopnr. 396693. Oplys venligst kunde- eller fakturanummer som reference.

PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice): Handler du ofte hos Mediq Danmark A/S eller har du en aftale om fast levering, kan du med fordel benytte dig af betaling via PBS. Tilmelding til PBS sikrer, at din betaling kommer frem og at dine ordrer ikke bliver stoppet pga. manglende betaling. Du modtager hver måned en betalingsoversigt fra PBS over, hvilke betalinger som står til betaling. Er du ikke enig i en betaling, kan du til enhver tid afmelde betalingen via dit pengeinstitut. Tilmeld din regning via netbank, Mediq Danmark eller dit pengeinstitut.

Manglende betaling
Private kunder: Efter forfaldsdato beregnes der rykkergebyr på kr. 100,00 pr. fremsendt rykker samt rente svarende til diskonto +11,75% p.a.

Er gæld ikke indfriet efter varslet tidsfrist, overdrages sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso. Omkostninger, som dette medfører, pålægges kunden.

Erhvervskunder: Efter forfaldsdato pålægges der EU-kompensationsgebyr på kr. 310,00. Der beregnes rykkergebyr på kr. 100,00 pr. fremsendt rykker samt rente pr. påbegyndt måned, svarende til diskonto +11,75% p.a.

Er gæld ikke indfriet efter varslet tidsfrist, overdrages sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso. Omkostninger, som dette medfører, pålægges kunden.

Genfremsendelse af fakturaer pr. post
Ønsker du at få gensendt en faktura pr. post tillægges der kr. 150,00 i administration- og fremsendelsesgebyr pr. forsendelse.

Levering
Mediq Danmark ekspederer ordrer hurtigst muligt og vi bestræber os på dag til dag levering. Når ordren er modtaget i vores kundesystem afsendes en ordrebekræftelse med forventede leveringsdato, og når bestillingen afsendes fra vores lager, vil vi sende en e-mail med track&trace nummer.

Vær opmærksom på, at al levering foregår via pakkepost, og at der ikke leveres pakker i weekenden.

Du kan vælge alternative leveringsadresser f.eks. din arbejdsplads eller vælg flexlevering og få afleveret pakken på din adresse, selvom du ikke er hjemme. Du kan ikke afhente din bestilling hos Mediq Danmark A/S.

Leveringsaftale
Erhvervskunder: Kontakt os for oplæg til en samarbejdsaftale med økonomiske fordele.

Fragt- og Leveringsbetingelser
Fragtbeløbet for levering af varer er oplyst i kurven inden ordren gennemføres. Fragtgrænsen er afhængig af købets størrelse og vareindhold. Ved alle forsendelser til Grønland og Færøerne pålægges forsendelsesgebyr efter gældende takster til dækning af forsendelsesomkostninger.

Fortrydelse og returnering
Fortrydelsesret private kunder
For køb foretaget via Mediq Danmarks webshop har du ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby, tlf. 3637 9200, fax 3637 9123, e-mail mediqdanmark@mediqdanmark.dk, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail).

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Standardfortrydelsesformular

Følger af fortrydelse
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, tages ikke retur, medmindre de er leveret forkert, eller der er tale om defekte varer.  Det samme gælder øvrige varer, der måtte være omfattet af undtagelserne til returretten i forbrugeraftaleloven, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, herunder varer, der må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.

Erhvervskunder:
Særligt for Erhvervs kunder gælder:
Skaffevarer, målsyede varer, kølevarer og fødevarer, håndkøbsmedicin samt sterile varer tages ikke retur. Øvrige varer tages kun retur ved forudgående aftale.

Mangler og reklamationer
Kunden skal umiddelbart efter ordremodtagelse kontrollere, at antal og varer stemmer overens med det bestilte og med følgesedlens oplysninger. Konstateres der transportskader på varen eller emballagen, skal modtageren straks påtale dette og gøre påtegning på fragtbrevet eller følgesedlen. Ved uoverensstemmelse kontaktes Mediq Danmark. Konstateres der senere mangler eller fejl ved varen, som ikke kunne konstateres ved varens modtagelse, skal Mediq Danmark umiddelbart informeres med henblik på aftale om returnering og ombytning eller kreditering.

Private kunder: Alle varer er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden 24 måneder efter købet. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her

Erhvervskunder: Reklamationsretten følger lovgivningen med mindre andet er aftalt skriftligt.

Varer til gennemsyn (udvalg)
Varer til gennemsyn (udvalg) kan aftales med erhvervskunder. Med mindre andet er aftalt er udvalgsperioden 14 dage. Varen vil enten blive leveret på en udvalgsnota eller faktureret med returret indenfor den aftalte udvalgsperiode. Hvis varen ikke returneres indenfor aftalt tid, betragtes den som købt. Varen skal returneres ubrugt, i original emballage og i samme stand som ved modtagelse. Kunden afholder selv de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Persondatapolitik og Cookies
Når du benytter Mediq Danmarks webshop accepterer du vores persondata politik og brug af cookies. 

Læs vores persondatapolitik her

Læs vores cookiepolitik her

Alle cookies på webshoppen er fuldt lovlige og bruges udelukkende til at forbedre brugervenligheden på vores site. Ingen cookies sælges eller videregives til tredjepart.

Som registreret hos Mediq Danmark har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen jvf. Persondataloven.

Copyright
Al billed- og tekst materiale på webshoppen er underlagt beskyttelse i henhold til Ophavsretsloven og må ikke anvendes i strid hermed. Overtrædelse heraf kan medføre krav om fogedforbud såvel som krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Endvidere forbeholdes øvrige rettigheder i henhold til anden relevant immateriel lovgivning tillige med rettigheder i henhold til Markedsføringsloven.

Øvrige betingelser
Betingelser, som fraviger fra ovenstående generelle betingelser, skal foreligge skriftligt og være bekræftet af Mediq Danmark for at være gældende. Vi forbeholder os ret til at ændre de generelle salgs- og leveringsbetingelser
uden varsel.


Forbehold
Mediq Danmark A/S har mulighed for at annullere/ændre din ordre som følge af trykfejl, teknisk problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt. 

Til top