0
Ialt0.00

Mest for

Produktkategorier

Allergiske reaktioner i forbindelse med brug af medicinske handsker forbindes ofte med latexhandsker.Det der forårsager reaktioner overfor naturgummilatex er:

 • Proteinerne i latex

 • Luftbårne proteiner i pudder fra latexhandsken

 • Kemikalier

Type I allergi

I forbindelse med reaktioner over for proteiner i latex ses den IgE medierede allergi – også kaldet straks reaktion, idet den ses 5-30 min. efter, at man har været udsat for allergenet – tidligere kaldes denne reaktion en type I allergi. Her er dannet antistof mod et/flere specifikke latex proteiner (allergen).

 • Kontakt urticaria (nældefeber, ødem, kløe)

 • Slimhindekontakt /under operation ses mere systemisk reaktion (generaliseret nældefeber (høfeber), agioødem, astma, anafylaksi)

Latexproteiner absorberes i pudder i handsken, herved bliver proteinerne luftbårne og hos latexallergikere kan der opstå reaktioner fra luftveje. Kun hvis man har været sensibiliseret kan man udvikle en allergisk reaktion ved fornyet kontakt med naturgummilatex. Krydsreaktioner ses ofte ved indtagelse af grønsager/frugter. Diagnosen stilles ved priktest.

Type IV allergi

Celle medieret allergisk reaktion – også kaldet forsinket reaktion idet den ses 6-48 timer efter, at man har været udsat for kemikalier. Det er en kontaktallergi overfor de kemikalier der tilsættes under produktionen.

 • Reaktionen er begrænset til kontaktområdet, selv om den kan sprede sig (lette til svære allergiske eksemer med røde knopper evt. blæredannelse)

 • Svinder først efter dage til uger

 • Ved vedvarende eksponering udvikles et kronisk eksem med tørhed, fortykkelse af huden, revner og fissurer

Diagnosen stilles ved en lappeprøveundersøgelse. Da der anvendes kemikalier i såvel latex som nitrilhandsker kan denne reaktion ses ved brug af begge typer handsker

Retningslinier for brug af medicinske engangshandsker
 

Engangshandsker anvendes til at beskytte såvel patient som plejepersonale. Før brug af handske vurderes opgavens karakter og det fastslås om der er risiko for udsættelse for

 • Blod/vævsvæsker

 • Ikke intakt hud

 • Slimhinder

 • Kemikalier/farlige stoffer

 • Forurening af emnet

Hvis ja - anvendes handsker
- overvej steril/usteril.

Hvis nej - er handsker ikke påkrævet.

Irritativ eksem

Fremkaldes af langvarig occlusion, mekanisk irritation (pudder) vand, sæbe, fugtige hænder, kemikalier (creme) nikkel etc. Det kan være svært at skelne eksemen fra de andre former for allergi - derfor skal man testes for begge for at udelukke disse.

Til top