0
Ialt0.00

Mest for

Produktkategorier

Valg af materiale

Ved valg at undersøgelseshandsker er det vigtigt at vurdere de forskellige materialers egenskaber så den rigtige handske vælges til en given procedure og person.
Der findes ingen officielle retningslinjer for, hvilken handsketype/materiale der skal anvendes – kun lokale!

Det mest almindelige materiale til medicinske handsker er:

 • Naturgummilatex (latex)

 • Vinyl (PVC)

 • Nitril

Latexhandsker

Naturgummilatex også kaldet latex er et naturprodukt der udvindes af saften fra gummitræet Hevea Brasiliensis.

Naturgummilatex er det foretrukne materiale til handsker fordi:

 • God barrierefunktion mod bakterier og vira

 • Stor uigennemtrængelighed i brug

 • God elasticitet/trækstyrke

 • Stor grad af selvtættende egenskab

 • God pasform/elasticitet
  (bevarer fingerfærdigheden)

 • God følsomhed

 • Stor brudstyrke

Da naturgummilatex som navnet indikerer er et naturprodukt indeholder det forskellige proteiner (1-2%) som kan være allergifremkaldende og derfor kan der være behov for handsker af andre materialer.
Naturgummilatex kan være mindre gennemtrængelig over for visse kemikalier end andre handskematerialer.

Vinylhandsker

Vinylhandsker er identisk med PVC, polyvinylchlorid er et oliebaseret syntetisk materiale, der er tilsat blødgørere – phthalater.
Vinyl handsken har tidligere været det foretrukne valg når der har været brug for en latexfri handske.
Men de seneste år er der kommet fokus på materialets ringere beskyttelsesgrad i form at mindre brudstyrke, ligesom også phthalaternes mulige sundhedsskadelige virkning og PVC’s miljøskadelige virkning er et emne til diskussion.

Anvendes som alternativ til naturgummilatex:

 • Billigere end nitril

 • Ingen latexproteiner

 • Ved procedurestart samme barrierefunktion som latex

 • Bedre egnet til beskyttelse mod visse kemikalier end latex og nitril

Med eller uden pudder?

Pudder anvendes i medicinske handsker for at gøre det lettere at tage handskerne på – ligesom også nogle handskeproducenter anvender pudder i selve produktionen af handskerne.
Pudderet er som oftest majsstivelse. Pudder kan i latexhandsker binde latexproteiner og derved være med til at sprede disse allergener ud i luften med deraf følgende risiko for alvorlige allergiske reaktioner hos latex allergikere.
I stedet for pudder til at lette handskepåtagning kan anvendes polymercoatning eller klorinering.

Nitrilhandsker

Nitril er kunstgummi baseret på copolymerer – butadien. Grundmaterialet kan variere meget fra producent til producent – hvilket gør handskerne lidt forskellige.

Nitrilhandsken anvendes som alternativ til latexhandsken:

 • God barrierefunktion mod bakterier og vira

 • Stor uigennemtrængelighed i brug

 • OK elasticitet/trækstyrke

 • OK pasform/elasticitet (bevarer fingerfærdigheden)

 • God følsomhed

 • Stor brudstyrke

 • Stor modstandsdygtighed over for olie, fedt, opløsningsmidler og kemikalier til rengøring og desinfektion

 • Ingen latexproteiner

Neopren/isopren

Medicinske handsker af neopren og isopren ses også – begge materialer er syntetisk gummi som, hvad angår egenskaber, på mange måder minder om nitril.

AQL - pinholes

Medicinske engangshandsker testes efter faste stikprøveplaner for pinholes. Den europæiske standard DS/ISO 2859-1 definerer på baggrund af et på forhånd valgt kvalitetsniveau, udtrykt ved AQL (Accepted Quality Level) en stikprøvestørrelse.
Stikprøvestørrelsen afhænger af, hvor stor en batch der er produceret. Jo lavere AQL des færre handsker med pinholes accepteres i en given stikprøvestørrelse. Og dermed også mindre risiko for bruger og patient.
Medicinske engangshandsker skal have en AQL værdi for tæthed (pinholes) på max. 1,5. 
Eksempel til forståelse af AQL: Af en produktion (batch) på fx 300000 handsker tages 315 handsker ud til stikprøvekontrol – ved en AQL på 1,5 kasseres hele batchen, hvis der er flere end 10 defekte handsker i stikprøven – hvilket svarer til 3,2% defekte handsker.

Generel oversigt over handsketype i forhold til kemikaliegruppe:

Kemikaliegrupper

     Vinyl   

Naturgummi

      Nitril  

     Neopren 

Opløsningsmidler

 

            •

          •

 

Ketoner

 

            •

 

           •

Bejse - midler

         •

            •

          •

           •

Syrer

         •

            •

          •

           •

Kulbrinte

 

 

          •

           •

Olie

         •

 

          •

           •

Fedtstoffer

         •

 

          •

           •

Organiske opløsningsmidler

 

 

          •

           •


Dette er en generel oversigt som kan afvige afhængig af behov og brug. Kontakt venligst kundeservice i tilfælde af tvivl/specifikke brugsmål.

Til top